Spółka LEGO® nie wspiera i nie autoryzuje działalności Planety Klocków. Obiekty, z których korzysta Planeta Klocków nie należą do spółki LEGO®, nie występują również powiązania o charakterze licencyjnym.

REGULAMIN PLANETY KLOCKÓW
1. Wykupienie biletu lub uiszczenie opłaty za korzystanie z Planety Klocków jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Do korzystania z Planety Klocków zapraszamy dzieci od 4 roku życia, młodzież oraz dorosłych.
3. Dzieci poniżej 6 lat mogą przebywać na terenie Planety Klocków WYŁĄCZNIE w towarzystwie pełnoletniego
opiekuna. Opiekun dziecka, niekorzystający z odrębnych zestawów  nie płaci za wstęp, za wyjątkiem
zorganizowanych imprez tematycznych.
4. Rodzice mogą przebywać w Planecie Klocków wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić je pod
opieką personelu (po wypełnieniu odpowiedniego formularza). Opiekunowie pozostawiający dzieci w Planecie
Klocków robią to WYŁĄCZNIE NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
5. W przypadku grup zorganizowanych wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna. Na dziesięcioro dzieci
przypada jedna osoba dorosła.
6. Obuwie oraz ubrania wierzchnie pozostają w szatni. Do Planety Klocków, pracowni robotycznych dzieci oraz dorośli
wchodzą w obuwiu zastępczym lub w skarpetkach.
7. Na terenie Planety Klocków obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów z zewnątrz. Napoje i artykuły
spożywcze zakupione na miejscu można spożywać tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Nie ponosimy
odpowiedzialności za skutki spożywania artykułów przyniesionych z zewnątrz.
8. Ze wszystkimi trudnościami zgłaszamy się do obsługi Planety Klocków.
9. Do Planety Klocków nie wolno przynosić żadnych klocków z zewnątrz (wyjątek stanowią klocki wypożyczone
u nas, przeznaczone do oddania). Na terenie Planety Klocków można korzystać z klocków będących zarówno w sali
zabaw jak i pobierać zestawy klocków od personelu. Po zakończeniu zabawy każdorazowo pobrany zestaw należy
w całości zwrócić obsłudze. Zestawów klocków nie wolno mieszać z klockami dostępnymi w bawialni.
10. Do zabawy klockami zawsze przystępujemy z czystymi rękami, podczas budowania nie spożywamy posiłków.
11. Zabrania się wchodzenia do konstrukcji rodzicom i opiekunom.
12. Do rozdzielania połączonych klocków nie używamy zębów oraz ostrych przedmiotów. O pomoc prosimy
pracowników Planety Klocków.
13. Planeta Klocków dokłada wszelkich starań, aby zapewnić korzystającym bezpieczeństwo, ale nie ponosi
odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za rzeczy pozostawione na terenie całego lokalu firma
nie ponosi odpowiedzialności.
14. W Planecie Klocków obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, a także
wprowadzania zwierząt. W przypadku, gdy Rodzicie/Opiekunowie złamią ten zakaz lub przyjdą w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu zostaną wyproszeni.
15. Dzieci podczas zabawy nie mogą mieć przy sobie żadnych ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
16. W trosce o zdrowie wszystkich odwiedzających, zabrania się przebywania w Planecie Klocków dzieci lub
dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
17. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu Planety Klocków o schorzeniach
i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
18. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Planecie Klocków, w których zostanie
pokrzywdzone dziecko lub opiekun należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej wraz z opinią lekarską
w Planecie Klocków.
19. Personel Planety Klocków może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią
zagrożenie dla innych dzieci. Personel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabawy dziecka bez zwrotu kosztów
pobytu w przypadku nieprzestrzegania zasad panujących u nas.
20. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do odkupienia lub
naprawy uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
21. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie do 7 dni kalendarzowych.
22. Sale w Planecie Klocków można zarezerwować w celu zorganizowania imprez urodzinowych, imieninowych itp.
23. W Planecie Klocków zabrania się:
-skakania do piaskownicy z klockami,
-wspinania się na stoły,
-niszczenia konstrukcji, zabawek, mebli i innych elementów wystroju,
-wchodzenia w obszary, które są wyłączone z zabaw,
-przynoszenia i korzystania z klocków przyniesionych z zewnątrz.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian
jest zobowiązany do poinformowania o nich rodziców (opiekunów).
25. Wszelkie próby wyniesienia klocków bez uzgodnienia z obsługą Planety Klocków uznane będą za próbę kradzieży,
a osoby dokonujące tego czynu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
26. Obiekt Planety Klocków jest monitorowany.
27. Planeta Klocków zastrzega sobie prawo do udostępniana wizerunków osób przybywających do Planety Klocków
oraz uczestniczących w zajęciach i imprezach organizowanych.
28. Planeta Klocków jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.